TAVSİYELER

Köpek ve kedilerde otitis eksterna’yı tanımak ve kontrol altına almak

Köpek ve kedilerde otitis eksterna’yı tanımak ve kontrol altına almak | DERMOSCENT TR

Hayvanınız kulaklarını kaşıyor, başını sallıyor ve(ya) başını alışılmadık bir şekilde mi tutuyor ? Bu durumda  gecikmeden veteriner hekiminize  danışmanız için alarm zilleri çalıyor olabilir. Çünkü otitis olma olasılığı yüksektir. Ayrıntılı bir klinik muayene sorunun ciddiyetini belirleyecektir.

Otitis  nasıl oluşur?
Otitis eksterna dış kulak kanalının kulak zarına kadar olan görülen, şiddetli kaşıntının, şiddetli olabilecek ağrının veya kulak kanalında alışılmadık kahverengi sekresyonun, bazen de ekşimsi bir kokunun eşlik ettiği dış kulak kanalı iltihabıdır.

Orta kulakta  işitmeden sorumlu yapılar da  etkilenerek otitis eksternaya eşlik edebilir. Hayvan başını sallar, eğik tutar, kulağını tırmalar veya kulağına dokunulduğunda ağrı hisseder. Kulak, burun ve boğaz (KBB) bölgesinde iltihap belirtileri veya nörolojik problemler görülebilir.

Daha nadir görülen otitis interna (iç kulak iltihabı), vestibüler sistemi veya işitsel siniri etkiler ve sağırlığa veya denge bozukluklarına yol açabilir.

Köpek ve kedilerde otitis eksterna’yı tanımak ve kontrol altına almakKöpek ve kedilerde otitis eksterna’yı tanımak ve kontrol altına almak | DERMOSCENT TR

Etiket 1: köpek / kedi kulağı

Otitis eksterna’nın ana sebepleri nelerdir?

4 adet primer neden vardır:

  • Alerjiler (atopi, gıda alerjileri)
  • Parazitler (kulak akarları)
  • Yabancı cisimler (pisipisi otu)
  • Kulak kanalının doğal temizliğinin bozulmasından kaynaklanan aşırı kulak kiri birikimi.

Bunların dışında hayvanların cinsi ve bazı anatomik özellikleri nedeniyle bazı predispozan faktörler vardır; kulakları çok tüylü olanlar (Poodle), sarkık kulaklı olup kulağı yeterince havalanmayanlar (Cocker Spaniel, Setter, vb.), kulak kanalı dar olanlar (Shar-Pei, vb.) veya atopi eğilimi olan köpekler (Fransız Bulldog, Westie, vb.). Bu hayvanlarda rekürrens sıklıkla görülür ve komplikasyon riskini artırır.

Tekrarlayan otitin komplikasyonları nelerdir?
Orta kulak iltihabı tekrarlandığında kulak kanalındaki floranın dengesi bozulur, halihazırda kulak kanalında mevcut bakteri ve mayalar aşırı derecede çoğalır ve çeşitli şiddette enfeksiyonlara neden olurlar. Nüks durumunda, kulak kanalının duvarı  kalınlaşabilir, bazen neredeyse tamamen tıkanma noktasına (stenoz) gelerek kanalın havalandırmasının daha da kötü olmasına neden olur. Bu da mikroorganizmaların aşırı derecede çoğalmasını destekleyerek bir kısır döngü oluşturur. Durum ne kadar geç tedavi edilirse enfeksiyonun dış kulaktan orta kulağa sıçrama riski artar.

Tedavi nasıl olmalı ve nüks riski nasıl azaltılabilir?
Otitis eksterna ile hem etkene yönelik tedavi ile hem de kulağın uygun bir ürünle temizliğini de içeren lokal tedavi uygulanarak mücadele edilir. Tekrarlayan otitis durumunda, veteriner hekim bazen aşırı derecede birikmiş kulak kirini ve hücresel kalıntıları gidermek için kanalı tamamen yıkayıp temizleyebilir. Bu işlem uygulanan tedavinin (antibiyotik, antifungal, antienflamatuar vb.) etkinliğini de artıracaktır. Kulak kanalı kalınlaşırsa, sistemik tedavi (antibiyotikler ve / veya antienflamatuar ajanlar) ve hatta cerrahi girişim bile gerekebilir. Kulak kanallarının uygun, etkili ancak yeterince hafif bir temizleyici ile düzenli bakımı, nüksü önlemeye yardımcı olur.

Isabelle Mennecier, veteriner hekim

DERMOSCENT® SERİSİ
Dermoscent® içeriğindeki doğal antimikrobiyel maddelerle kulak kanalını hassas ve etkili bir şekilde temizlerken iritasyonları da yatıştıran bir ürün geliştirmiştir. PYOclean®Oto’nun kulakta düzenli kullanımı lokal floranın dengesini korur, inflamasyonu azaltır ve nüks sıklığını azaltmaya yardımcı olur. Tek kullanımlık dozaj formu sayesinde kulaklar arasında çapraz kontaminasyonu engeller.